0411-24 40 33

Chemische dampen en nevels komen bij een groot aantal industriële processen vrij. Uiteraard horen deze chemische stoffen niet in het milieu terecht te komen. De NeR (Emissie richtlijn) en de wet milieubeheer zullen daarom, in de nabije toekomst, de Europese richtlijnen behoorlijk aan gaan scherpen m.b.t de uitstoot van deze schadelijke stoffen. Daarnaast dienen de werkgevers te voldoen aan strenge Arbo technische eisen.

Met name in de chemische- en farmaceutische industrie is goede afzuiging van groot belang voor de gezondheid van uw werknemers. Doormiddel van het plaatsen van goede afzuiging creëren wij een gezonder werkklimaat voor uw werknemers. Daarnaast bevorderd een betere luchtkwaliteit ook de productiviteit!

Berekeningsprogramma voor afzuiginstallaties

CKB heeft zelf een programma ontwikkeld waarbij rekening gehouden wordt met alle parameters en behoefte welke bij elk gewenst proces voor kunnen komen. Hierbij wordt er gekeken naar de luchtsnelheid, luchthoeveelheid, en welke verontreiniging er geneutraliseerd dient te worden per tijdseenheid. Zo zijn wij instaat de capaciteit van de afzuiging perfect aan te laten sluiten op elk gewenst proces.

Al jaren ontwerpen en produceert CKB afzuiginstallaties op maat voor allerlei toepassingen, variërend van kleine oplossingen tot grote complexe afzuiginstallaties. Welke voldoen aan alle Arbo technische eisen en milieu richtlijnen voor een betere luchtkwaliteit.

Afzuiginstallatie berekenen CKB

Afzuiginstallaties voor chemische processen

Bij chemische processen is het van belang de schadelijke dampen zo dicht mogelijk bij de bron worden afgezogen. Dit gebeurd doormiddel van afzuigkokers welke zo geplaats worden dat deze zo dicht mogelijk bij de bron zitten. Deze afzuigkokers worden doormiddel van leidingwerk aangesloten op de afzuiginstallatie welke vervolgens de verontreinigde lucht naar een gaswasser brengt om deze weer te neutraliseren.

In sommige gevallen is de grondstof in de chemie erg kostbaar en kan via een goede afzuiginstallatie worden teruggewonnen. Omdat deze anders verloren zouden gaan is een investering in een goede installatie in dit soort gevallen zeker de moeite waard en zal zich dus snel terug verdienen.

Advies nodig voor uw afzuiginstallatie?

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden van een afzuiginstallatie voor uw proces. Bel voor een afspraak of mail ons!